Μικροβιοκτονία

Η ύπαρξη μικροβίων (παθογόνων μικροοργανισμών) κάθε είδους σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων διαταράσσουν την ανθρώπινη υγεία των ανθρώπων που συχνάζουν σε αυτά.  Αυτοί οι μικροοργανισμοί όχι μόνο προκαλούν και μεταδίδουν μολύνσεις, αλλά και πολλαπλασιάζονται με έντονους ρυθμούς. Η μικροβιοκτονία είναι απαραίτητη σε κάθε κτίριο που χρήζει εξαιρετικής υγιεινής, όπως νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία κ.τ.λ.

Η μικροβιοκτονία αφορά την εξόντωση όλων των παθογόνων, και μη, μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες και ιοί) που αναπτύσσονται στους χώρους και στα αντικείμενα. Στόχος της μικροβιοκτονίας είναι η διασφάλιση της υγιεινής στο χώρο και, συνεπώς, η μείωση της ανάπτυξης και μετάδοσης μολύνσεων και ασθενειών στους ανθρώπους.

Η μικροβιοκτονία πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και μικροβιοκτόνων φαρμάκων. Ολόκληρος ο εξοπλισμός αλλά και τα εργαλεία είναι εγκεκριμένα και υπόκεινται σε

επαγγελματικές μεθόδους μικροβιοκτονίας

, με σκοπό να παραμείνουν ασφαλή προς χρήση. Η ομάδα της ‘’ΚΑΛΥΨΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ’’ μπορεί να εξαλείψει κάθε μικροοργανισμό, επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Εξαφανίστε κάθε κίνδυνο μόλυνσης σε ευαίσθητους χώρους τροφίμων ή εξαερισμών.

 

Φόρμα επικοινωνίας